Ingen begivenheder fundet

Netklubben.dk – DIN klub på nettet..

Netklubben.dk er en virtuel forening og er for dig, der gerne vil være medlem af KFUM og KFUK men ikke lige har en lokalforening i nærhed. I stedet kan du være med på nettet og følge med i, hvad der ellers sker hos KFUM og KFUK og derigennem få mulighed for at deltage i andre arrangementer, kurser og events. 

Du kan fx planlægge at tage af sted på nye oplevelser med de andre medlemmer af Netklubben.dk.

Vi glæder os til at se dig.  

Bestyrelsen

Indkaldelse til generalforsamling

 

Indkaldelse til generalforsamling d. 26. marts 2015 kl. 19 på Oliebladsgade 7

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent

2. Beretning

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse eller anden beslutning

4. Fastsættelse af kontingent samt godkendelse af budget for det kommende år

5. Drøftelse af foreningens fremtid – herunder diskussion om Netforeningens berettigelse

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Kurt Tang Lauridsen & Mads Skov Thomsen er på valg og genopstiller begge

7. Valg af 2 suppleanter hvis muligt

8. Valg af 2 revisorer

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for KFUM og KFUK på Nettet

 

 

 

Efterskoleelever får nu deres egen sangbog

(tirsdag, den 15. mar 2016)

Unitas Forlag skifter navn

(torsdag, den 18. feb 2016)

Ny dvd om Verdens Uretfærdighed

(torsdag, den 11. feb 2016)